nieuwsitems node template

FGV & Prescriptor: formulariumtoets zorggroepen

dinsdag, 19/03/2019

Tijdens het aanstaande NedHIS-congres in Vianen verzorgt Digitalis Rx in de pauze een sessie gewijd aan thematische formulariumtoetsen voor zorggroepen. Onderwerp zijn de nieuwe mogelijkheden van FTO-toetsen en kwalitatieve rapportages voor zorggroepen, met als voorbeeld de monitoring van een longformularium.

De laatste maanden zijn de ontwikkelingen rond Formulariumgericht Voorschrijven in een stroomversnelling gekomen. Rx ConForm blijkt voor veel HIS-gebruikers een succesvol hulpmiddel. Daarmee is een flinke slag gemaakt wat betreft het inzichtelijk maken van informatie op praktijkniveau. Er wordt nu een volgende stap gezet waarbij verbreding van de gegevensbronnen niet alleen zorgt voor een betere monitoring, maar ook voor meer praktijkgerichte formularia.

Longformularium

Het landelijk gerichte NHG-Formularium vormt een belangrijk fundament van Prescriptor. Daarnaast zijn er regionale ontwikkelingen waarbij zorggroepen thematisch gegroepeerd, aanvullende afspraken willen maken. Een goed voorbeeld daarvan is een longformularium waar longartsen en apothekers zijn betrokken. Het gebruik van een dergelijk longformularium in de praktijk kan worden gemonitord. Prescriptor-gebruik als bron biedt daarvoor meer context om te toetsen of een voorschrift conform het longformularium is, inclusief de afspraken over de toepassing van inhalator-voorkeur. De monitoringsgegevens worden kwalitatief uitgediept en boven het unieke praktijkniveau uitgetild door vergelijking met andere praktijken.

FTO-groepen

Met name bij zorggroepen is er vraag naar deze thematisch ingerichte, kwalitatieve rapportages. Een implementatie op regionaal niveau biedt een aantal mogelijkheden. Zoals kansen om regionale afspraken gedetailleerder te verankeren. FTO-groepen lijken de aangewezen gebruikers om toetsing van regionaal beleid te bespreken. De wens naar verdieping reikt bij hen verder dan alleen een vergoedingsregeling op praktijkniveau. Tijdens de sessie van Digitalis Rx op het NedHIS-congres worden de nieuwe mogelijkheden van FTO-toetsen en kwalitatieve rapportages voor zorggroepen toegelicht, met als voorbeeld de monitoring van een longformularium.

De sessie wordt gegeven tijdens de lunchpauze van 13.30-13.50 uur.
Inschrijven is niet nodig. Kom langs bij de stand van Digitalis Rx of ga direct naar de sessiezaal.

Lees volledig artikel