Kennis node template

De meerwaarde van het koppelen van Digitalis software

Digitalis biedt platforms voor kennismanagement waarin zorginstellingen hun medicamenteuze patiëntenzorg kunnen vormgeven en via tools als Prescriptor en Clinical Rules laten landen bij de zorgverleners in de veld. Het dossier blijft daarbij overigens in handen van de zorgverlener.

Kennisleveranciers kunnen centraal zorgrichtlijnen en -adviezen inrichten voor patiënten of specifieke patiëntpopulaties door middel van een eigen Formularium (therapie-afspraken) of Clinical Rules-protocollen. Prescriptor en Clinical Rules ontsluiten de richtlijnen voor de individuele patiëntenzorg en leggen de behandelmogelijkheden binnen de context van de patiënt pro-actief voor aan zorgverleners in het veld. Meestal gaat het bij een kennisleverancier om een commissie samengesteld uit zorgverleners van verschillende vakgebieden op landelijke niveau. Maar het kan ook plaatsvinden op lokaal niveau: een FTO-groep van artsen en apothekers die zelf landelijke richtlijnen vertalen naar een lokaal beleid. FTO-afspraken kunnen op deze wijze direct worden ingevoerd.

Zelf een richtlijn vastleggen in een eigen Formularium of therapie-afspraak? Binnen een richtlijn kunnen verschillende patiëntkenmerken worden gedefinieerd die het beleid kunnen sturen. Denk bijvoorbeeld aan het verschil in beleid voor cardiovasculaire risicomanagement bij een diabetes- of COPD-patiënt.

Als de voorschrijver via Prescriptor de richtlijn cardiovasculaire risicomanagement raadpleegt, begeleidt Prescriptor de voorschrijver automatisch door de richtlijn naar het beste advies voor geneesmiddelkeuze. Op receptniveau geeft Prescriptor bovendien aan welke interacties of contra-indicaties de voorschrijver kan verwachten.

Clinical Rules gaat een stap verder en adviseert de zorgverlener over eenvoudige of complexere richtlijnen. Ook hier spelen kennisleveranciers een rol in de totstandkoming van nieuwe ideeën door centraal de Clinical Rules of beslisregels te beheren. De informatie wordt via Clinical Rules vertaald naar het profiel van de patiënt.

Clinical Rules kan direct worden geïntegreerd in een zorginformatiesysteem, maar Clinical Rules is daarnaast ook geïntegreerd in Prescriptor. Hierdoor kan Clinical Rules adviseren over de formulariumrichtlijn, de toepassing van een therapie-afspraak en daarmee het medicatievoorschrift voor de patiënt nog verder verfijnen. Denk bijvoorbeeld aan de dosering van een antibioticum in relatie tot de kwaliteit van de nierfunctie.