Digitalis
Ik maak al gebruik van het NHG-EVS. Hoe kan ik daarnaast aanvullende, lokale FTO-afspraken implementeren?

U kunt bij Digitalis een op maat gemaakte offerte opvragen voor de aanschaf en ondersteuning van de zogenaamde Formularium Wizard en voor de aanschaf van een aanvullende Prescriptor-licentie. De betrokken huisartspraktijken dienen zich daarvoor altijd te registreren via de Digitalis Portaal. Uw FTO-groep krijgt een inlogaccount voor het beheer van de eigen bestanden rondom de lokale FTO-afspraken. Middels de aanvullende Prescriptor-licentie kunnen deze bestanden in de praktijk worden ontsloten.

Ik maak al gebruik van het NHG-EVS. Hoe krijg ik daarnaast toegang tot een aanvullend formularium?

U kunt via het Digitaal Portaal een licentie op een aanvullend formularium bestellen. Na betaling wordt uw account geüpgraded en krijgt u per email bericht dat het gevraagde formularium bij u in Prescriptor beschikbaar is.

Ik heb Prescriptor in mijn HIS. Hoe kan ik daarmee aan de slag?

Iedere Prescriptor-gebruiker kan zonder meer gebruik maken van het landelijke NHG-Formularium. Kijk op Prescriptor, registreer u via Digitalis Portaal en/of vraag uw HIS-leverancier hoe Prescriptor op te starten vanuit het EPD.

Hoe worden diensten zoals SOJA, InforMatrix en STEPSelect toegepast?

Deze diensten worden veelal gesponsord aangeboden door overheidsinstellingen (zoals NHS in Noord-Ierland), zorgverzekeraars of farmaceutische bedrijven. Vraag naar de mogelijkheden via digitalis@digitalis.nl of bij bovengenoemde relaties.

Hoe worden praktijkondersteunende systemen als Prescriptor en Clinical Rules toegepast?

Prescriptor en Clinical Rules zijn geen los verkrijgbare modules. Ze worden geïntegreerd in het Elektronisch Patiënt- of Medicatie Dossier (EPD of EMD). Vraag om de mogelijkheden via digitalis@digitalis.nl of bij uw systeemleverancier.

Waar worden de producten en diensten van Digitalis toegepast?

Prescriptor is gekoppeld in huisartsensystemen (HISsen) zoals CGM Huisarts, MicroHIS, OmniHis Scipio, Promedico ASP, Promedico VDF, Zorgdossier (Labelsoft/CGM) en Bricks Huisarts. Huisartsenposten: Callmanager (Labelsoft), Protopics HAP. Psychiatrie / GGZ / ouderenzorg: Caress (Pink), Epos (Zilos), CRSInternet (TrompBx), Extenzo (Datamedicare / Stichting 1NP). Defensie: Geneeskundig Informatie Dienst (GIDS).

Formularium-management en Formularium Wizard worden toegepast door o.m. FTO Asten, MIJN.streek, SOFA, Medicamus.

Clinical Rules is geïnstalleerd bij Zuyderland MC Sittard/Heerlen en Ziekenhuis Gelderse Vallei. De huisartsen verbonden aan TransHis zetten Clinical Rules in vanuit het onderzoek Radboud MC.

Producten & Diensten
Zijn in onze gehanteerde ’cloudtoepassingen’ privacy-issues in het geding?

Alle kennisgerichte zorgtoepassingen van Digitalis gaan uit van een strikte scheiding tussen tot de patiënt herleidbare persoonsgegevens en de meer relevante kenmerken zoals leeftijd, geslacht, bestaande aandoeningen, medicatie- en labgegevens. De bronsystemen die onze kennissystemen raadplegen wisselen derhalve uitsluitend relevante, geanonimiseerde patiëntkenmerken uit, dit om een meer gericht advies te kunnen verkrijgen. In de cloud worden dan ook geen patiëntgegevens opgeslagen en de beschikbare kennissystemen als Prescriptor en Clinical Rules weten nooit welke patiënt het betreft.

Wat houdt ’hosting your knowledge in the cloud‘ in?

De ’cloud’ staat voor het centraal beheren van data en software-applicaties die het gebruik ervan ter hand nemen. Hiermee is kennisdeling en kennisoverdracht binnen de farmaceutische zorgketen eenvoudig geworden. Een ‘kennismanager’ kan online zaken aanpassen en ‘realtime’ aanbieden binnen zijn netwerk.

Overige vragen