Kennis node template

Hosting YOUR formularies in the cloud

In Prescriptor kunnen in de praktijk verschillende bronformularia naast elkaar worden gebruikt. Zo kan men een landelijk, regionaal of zelfs een lokaal bestand met therapie-afspraken naast elkaar raadplegen. De volgorde van raadpleging kan zelfs door de eindgebruiker worden ingesteld. Indien bijvoorbeeld een voorschrijfadvies voor ’depressie’ wordt gevraagd, dan worden de bijbehorende indicaties uit de verschillende bronformularia in de voorkeursvolgorde getoond. Is er geen indicatie binnen een bepaalde bron beschikbaar zoekt Prescriptor een laag dieper in de piramide. Uiteraard kunnen de verschillende lagen in de piramide ook afzonderlijk onderhouden worden. Zo kan farmacotherapiebeleid landelijk, regionaal en lokaal complementair worden vormgegeven en in de praktijk toegepast. Met de nadruk op complementair: niet alle afspraken hoeven op alle terreinen opnieuw overdacht te worden.

1. FTO

FTO-afspraken zijn lokale en praktische vertalingen van landelijke richtlijnen om ze voor zorgverleners concreter hanteerbaarder te maken. Voor de doelmatigheid en veiligheid van de therapie is een dergelijke afstemming in de farmaceutische zorgketen nuttig en effectief gebleken. Deze afspraken kunnen binnen de EVS-piramide geheel zelfstandig door zorggroepen met de Formularium Wizard worden onderhouden en automatisch binnen Prescriptor in de praktijk worden ontsloten. Een bekend voorbeeld is het FTO-Asten. In deze groep is de doelmatigheid van deze werkwijze ondubbelzinnig aangetoond.

2. Regionaal / aanvullende formularia

Regionale formularia worden opgezet om transmurale afstemming van therapie-afspraken tussen eerste en tweede lijn te bevorderen. Het is een goede zaak dat huisartsen en specialisten van elkaar weten met welke middelen binnen een therapeutische groep in de eerste lijn wordt gestart en met welke alternatieve middelen een specialist op de behandeling kan voortborduren.

Voor de doelmatigheid en veiligheid van de therapie is een dergelijke afstemming in de farmaceutische zorgketen zeer effectief gebleken. Deze afspraken kunnen binnen de EVS-piramide geheel zelfstandig door formulariumcommissies met de Formularium Wizard worden onderhouden en automatisch binnen Prescriptor in de praktijk ontsloten.

3. Landelijk

Digitalis geeft al zo’n twintig jaar in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) het landelijk formularium voor huisartsen digitaal uit. Dit formularium maakt standaard onderdeel uit van Prescriptor en bevat feitelijk de vertaling van de NHG-standaarden ten aanzien van het farmacotherapiebeleid. Het vormt de basis van de EVS-piramide alleen al omdat dit formularium zeer uitgebreid is. Zo is het NHG-EVS een goed fundament om desgewenst erop voort te bouwen met kleinschalige therapie-afspraken zoals genoemd in de andere lagen van de piramide. Voor de individuele huisarts is het NHG-EVS van onmisbare waarde om de farmacotherapeutische uitgangspunten van de NHG-standaarden effectief in praktijk te brengen.

Veelgestelde vragen