Single FAQ's node template

Hoe worden praktijkondersteunende systemen als Prescriptor en Clinical Rules toegepast?

Monday, 16/06/2014

Prescriptor en Clinical Rules zijn geen los verkrijgbare modules. Ze worden geïntegreerd in het Elektronisch Patiënt- of Medicatie Dossier (EPD of EMD). Vraag om de mogelijkheden via digitalis@digitalis.nl of bij uw systeemleverancier.