nieuwsitems node template

Prof. dr. Henk Lamberts, geestelijk vader van de ICPC overleden

maandag, 05/01/2009
Anonymous

Met grote achting herdenken wij Henk Lamberts (1940-2009), de zorgpionier en grondlegger van de huisartsgeneeskundige classificatie, de ICPC. Hij heeft onder meer met de introductie van concepten als de 'reden van komst' en de 'zorgepisode' de verbanden tussen klachten en aandoeningen wetenschappelijk ontsloten. Henk Lamberts heeft bovendien een onmisbare en fundamentele bijdrage geleverd aan de verbeterde opzet en structurering van medische verslaglegging.
Digitalis heeft sinds eind jaren tachtig met hem mogen samenwerken, met name wat betreft de koppeling van Prescriptor aan de ICPC. Deze samenwerking wordt blijvend voortgezet met zijn onderzoeksgroep, ondergebracht in de Stichting Transitieproject. Digitalis herdenkt met dankbaarheid en groot respect de bijdrage die Henk Lamberts samen met zijn onderzoeksnetwerk heeft geleverd aan de ontwikkeling van Prescriptor.

Voor een meer uitgebreid 'in memoriam' verwijzen wij u naar het document: BMJ_Henk_Lamberts_Obituary.pdf

Lees volledig artikel