nieuwsitems node template

Workshop Medicatie-review in de huisartsenpraktijk op NedHIS congres 2016

woensdag, 23/03/2016

Speciaal voor het congres geeft Kees van Boven (senior researcher Radboud UMC Nijmegen, huisarts in ruste) m.b.v. Hama M. Saeed (docent Farmacologie & Immunofarmacologie UU, apotheker Benu apotheek De Waal) de workshop ‘Medicatie-review in de huisartsenpraktijk’.
Locatie: zaal workshops, 15.05-15.25 uur.

Lees volledig artikel
nieuwsitems node template

Digitalis bij congres NVZA & NVPF

donderdag, 17/09/2015

Save-the-date #2! Digitalis is aanwezig op de Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen. Een congres georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en de Nederlandse Vereniging voor Poliklinische Farmacie (NVPF). Thema dit jaar: ‘1+1=3 - Over specialistische farmacie bij infectie en inflammatie’. Insteek: succesvol samenwerken leidt tot een beter resultaat - intra- én transmuraal. Speciale aandacht gaat naar reuma en MDL. Naast het wetenschappelijke en maatschappelijke nieuws is er voor deelnemers en bezoekers volop ruimte voor netwerken en interactie.

Lees volledig artikel
nieuwsitems node template

Prinsjesdag & STEPSelect

dinsdag, 15/09/2015

Een belangrijk onderwerp van de Troonrede en de Rijksbegroting vormde de Gezondheidszorg:
‘Het is belangrijk dat nieuwe en veelbelovende medicijnen snel en tegen redelijke kosten beschikbaar komen. Eind 2015 komt een nieuw geneesmiddelenbeleid dat zich richt op kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van nieuwe en dure medicijnen zijn een prioriteit in 2016. Deze zullen ook internationaal op de agenda worden gezet.’
Een uitgelezen moment om STEPSelect in Nederland in te zetten, zoals het internationaal al gebeurt.

Lees volledig artikel
nieuwsitems node template

Naleving MDR Polyfarmacie bij ouderen

donderdag, 09/07/2015

Kamerlid Voortman (GL) verzocht minister Schippers op 19 juni om inzicht in de stand van zaken van medicatiebeoordelingen bij 60-plussers. In reactie hierop stelt de minister in haar Kamerbrief dat de richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ (65-plussers) leidt tot een groep van ruim 775.000 patiënten die in aanmerking komen voor medicatiebeoordeling.

Lees volledig artikel
nieuwsitems node template

EVS Prescriptor neemt patiënt als uitgangspunt

woensdag, 03/06/2015

Medicatieveiligheid in de zorgketen heeft topprioriteit. De overheid stelt daarvoor elektronisch voorschrijven wettelijk verplicht. Digitalis Rx ontwikkelde met Prescriptor een elektronisch voorschrijfsysteem dat onder de knop zit bij veel artsen en specialisten. Prescriptor is nu op aanvraag ook via Curasoft toegankelijk. En dat is meer dan een optelsom.

Zie voor meer informatie over de samenwerking tussen Digitalis/Prescriptor en Curasoft: http://curasoft.nl/evs/

Lees volledig artikel
nieuwsitems node template

Nieuwe studie Farmacie in Leiden

vrijdag, 09/01/2015

Na 2 jaar voorbereiding is het bijna zover: het LUMC heeft een nieuwe studie Farmacie. Praktijkgericht, met sterke medische component en een grotere betrokkenheid bij patiënt. De bachelorfase valt onder wiskunde en natuurwetenschappen. De masterfase onder geneeskunde, waardoor studenten van de nieuwe studie veel contact hebben met artsen-in-opleiding, medisch specialisten, huisartsen en openbaar apothekers. Hierdoor komen studenten dichter bij de patiënt te staan, zodat er meer aandacht kan zijn voor patiëntenzorg. Een uitstekende basis voor toekomstige FTO’s!

Lees volledig artikel
nieuwsitems node template nieuwsitems node template

Merendeel patiënten met afwijkende nierfunctie onbekend bij apotheek

woensdag, 19/11/2014

De wet schrijft voor dat afwijkende waarden van de nierfunctie actief aan de apotheek moeten worden doorgegeven. Maar van slechts één op de vier patiënten met afwijkende nierfuncties zijn de waarden bij de apotheek bekend. Jaap Dik, apotheker en bestuurslid van Stichting StatusScoop over hoe apotheken specifieke labwaarden eenvoudig en veilig kunnen opvragen, gericht op medicatiebewaking. Inmiddels zijn in een testomgeving de kinderziekten uit het systeem gehaald.

Lees volledig artikel
nieuwsitems node template nieuwsitems node template

Seminar IMM and STEPSelect in Warsaw

woensdag, 12/11/2014

The Ministry of Health in Warsaw was the location of the special seminar ‘Integrated Medicines Management’ on 31 October 2014. Subject was the development of IMM and STEPSelect in Northern Ireland and its relevance for Poland. Speakers Speakers: Frans van Andel, Rob Brenninkmeijer (Digitalis), Michael Scott (Northern Health and Social Care Trust and Artur Falek (Director of Drug Policy and Pharmacy Department). Want to know what they talked about? For slideshows and video’s: http://bit.ly/stepselectpoland

Lees volledig artikel