• vr, 01/10/2010 - 00:00

    Jeroen van der Lugt, Het Elektronisch Voorschrijfsysteem - een efficiënt instrument, Syntheshis, 2010-03

    Formulariumgericht voorschrijven staat sinds enkele maanden weer volop in de belangstelling. De LHV organiseert momenteel in het land gratis cursussen en zond eind september een toolkit Formulariumgericht voorschrijven rond aan zijn leden. Dat is opvallend, omdat formulariumgericht voorschrijven al meer dan dertig jaar wordt beoefend.

    http://syntheshis.nl/archief/2010-03/SH_okt_10_05.pdf

  • ma, 05/01/2009 - 00:00

    Met grote achting herdenken wij Henk Lamberts (1940-2009), de zorgpionier en grondlegger van de huisartsgeneeskundige classificatie, de ICPC. Hij heeft onder meer met de introductie van concepten als de 'reden van komst' en de 'zorgepisode' de verbanden tussen klachten en aandoeningen wetenschappelijk ontsloten. Henk Lamberts heeft bovendien een onmisbare en fundamentele bijdrage geleverd aan de verbeterde opzet en structurering van medische verslaglegging.

Pagina's