nieuwsitems node template

Software voor reviews = meer tijd voor gesprek

woensdag, 21/12/2016

Ziekenhuisapotheker Hugo de Wit promoveerde 30 november aan de Universiteit Maastricht op de inzet van een nieuwe CDSS. Het automatiseren van medicatiebeoordelingen in zieken- en verpleeghuizen zal veel tijdswinst opleveren, stelt ziekenhuisapotheker Hugo de Wit in zijn promotieonderzoek. Hij ontwikkelde nieuwe software waarbij handmatige invoer van patiëntgegevens niet nodig is. En wat blijkt onder meer: 'Ongeveer een derde van de door het nieuwe CDSS-systeem gesignaleerde medicatieproblemen werd handmatig niet vastgesteld', zegt De Wit in het Pharmaceutisch Weekblad.

Voor het volledige artikel: Pharmaceutisch Weekblad, nr 51

Lees volledig artikel