nieuwsitems node template

Naleving MDR Polyfarmacie bij ouderen

donderdag, 09/07/2015

Kamerlid Voortman (GL) verzocht minister Schippers op 19 juni om inzicht in de stand van zaken van medicatiebeoordelingen bij 60-plussers. In reactie hierop stelt de minister in haar Kamerbrief dat de richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ (65-plussers) leidt tot een groep van ruim 775.000 patiënten die in aanmerking komen voor medicatiebeoordeling. 'Het is belangrijk om uit deze groep die patiënten te selecteren die het meeste baat hebben bij een medicatiebeoordeling.' Dit stelt zij nadat de KNMP en de LHV aangaven dat het praktisch onmogelijk is om de hele groep een medicatiebeoordeling aan te bieden.
De IGZ handhaaft per 1 juli op naleving van de 'Multdisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie'. De IGZ ziet erop toe dat huisarts en apotheker 20 medicatiebeoordelingen per apotheek uitvoeren in 2015, 60 in 2016 en 100 in 2017.

http://linkis.com/www.knmp.nl/nieuws/DUdJA

Lees volledig artikel