nieuwsitems node template

COPD & Astma

maandag, 12/03/2018

In Nederland bouwt Digitalis aan een matrixproductie rondom rationele keuzes voor medicatie bij COPD en Astma.
Er is de laatste jaren een grote toevloed van nieuwe inhalatoren beschikbaar gekomen met een brede variatie aan behandelcombinaties. Voor de stroomlijning van dit belangrijke therapeutisch aandachtsgebied zal veel overleg tussen de betrokken huisartsen, POH-ers, longartsen en apothekers nodig zijn. Daarbij kunnen de SOJA online en STEPSelect matrixproducties van Digitalis een ondersteunende rol vervullen.

Lees volledig artikel