nieuwsitems node template

Zuid-Limburgse keten beveiligt medicatieoverdracht

zondag, 26/11/2017

Van alle ziekenhuisopnames zijn er circa 41.000 per jaar (2,4%) gerelateerd aan medicatie. Circa 19.000 van deze opnames zijn potentieel vermijdbaar. Artsen en apothekers in Zuid-Limburg startten een project om fouten in medicatieoverdracht in de keten tegen de gaan. Vier betrokkenen leggen in Medisch Contact uit waarom het succesvol is.

Acht maatregelen

De openbare en ziekenhuisapothekers in de Westelijke Mijnstreek verenigden zich in 2007 in het samenwerkingsverband ASP met als doel de medicatieoverdracht met het Zuyderland Medisch Centrum te verbeteren. In 2011 ontstond de projectgroep ‘Medicatieoverdracht’ en uit de intensieve samenwerking tussen de voorschrijvers, verstrekkers en het Medisch Coördinatie Centrum Omnes kwamen acht maatregelen voort. Deze verbetermaatregelen leggen de nadruk op aspecten als toestemming, controle koppeling, medisch stopbericht, inzet cyberlab, bekendheid thuismedicatie bij polibezoek en geplande opname, kniprecepten bij ontslag, jaarlijkse controle chronische herhaalrecepten en het instellen van een meldpunt.

MCC Omnes cruciaal

Het project heeft ertoe geleid dat de medicatievoorschriften van patiënten in de regio Westelijke Mijnstreek beter corresponderen tussen de huisarts, de openbare apotheek en het ziekenhuis. In die regio zorgt het Medisch Coördinatie Centrum Omnes ervoor dat de medicatieoverdracht in de keten blijvend verbetert. Het MCC Omnes initieert, evalueert, faciliteert en borgt het afspraken rondom een veilige medicatieoverdracht. De betrokken partijen zoeken de verbinding met de patiënt en de zorgverzekeraar als medebelanghebbenden bij veilige medicatieoverdracht.

‘Keten beveiligt medicatieoverdracht – Zuid-Limburg pakt in acht stappen fouten bij het overdragen van recepten aan’, Dennis Muris, Hugo van der Kuy, Paul Bergmans en Mariëlle Krekels. In: Medisch Contact, 23 november 2017

Lees volledig artikel