nieuwsitems node template

ZonMw project: de CRE-OPT studie

donderdag, 30/08/2018

Mensen die veel verschillende medicijnen gebruiken, ervaren dat vaak als een last. Daardoor zijn ze minder tevreden over hun behandeling, nemen ze hun medicatie minder goed in en hebben ze slechtere gezondheidsuitkomsten. Eerder dit jaar startte het ZonMw-project ‘Medicatiebeoordeling bij patiënten met polyfarmacie in de eerste lijn: effecten van de Clinical Rules Engine en de Outcome Prioritisation Tool op patiënt en klinische uitkomsten: CRE-OPT studie’. In de CRE-OPT studie komen medicatiebeoordeling en de prioriteiten die een patiënt stelt, samen.

De inzet van het op beslisregels en richtlijnen gebaseerd softwareprogramma Clinical Rules Engine (CRE) om potentiële problemen in het patiëntdossier te signaleren, verkort de tijd die een huisarts nodig heeft voor een medicatiereview. Door daarin ook de prioriteiten van de patiënt met polyfarmacie op een rij te zetten, kan de kwaliteit van zorg worden verbeterd, Tijdens een consult wordt door middel van een OPT (Outcome Prioritisation Tool) aan de patiënt gevraagd wat zij het belangrijkst vinden: langer leven, onafhankelijkheid bewaren, minder pijn of minder andere klachten. Daarna bespreken huisarts en patiënt samen eventuele veranderingen in de medicatie. Na een jaar wordt gekeken of deze patiënten meer tevreden zijn over hun medicatie, en of hun kwaliteit van leven verbeterd is.

Kwaliteit van leven

Verwacht wordt dat CRE-OPT resulteert in grotere tevredenheid over de voorgeschreven medicatie, minder of minder ernstige medicatie-alerts, veranderingen in medicatievoorschriften, betere therapietrouw en toename van kwaliteit van leven ten opzichte van standaard zorg. De CRE-OPT studie is opgezet door de afdeling Huisartsengeneeskunde van Maastricht UMC, i.s.m. de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Looptijd: 1 maart 2018 – 1 maart 2024.

Zie voor projectinformatie over CRE-OPT: ZonMw - Medication Review in patients with Polypharmacy in primary care: Effects of the Clinical Rules Engine and the Outcome Prioritisation Tool on Patient and Clinical Outcomes: CRE-OPT study
Zie voor algemene informatie: NHG
Lees volledig artikel