nieuwsitems node template

Medicatiebeoordeling gebaat bij CCDSS

woensdag, 25/07/2018

Het gebruik van zogeheten Computerised Clinical Decision Support Systems (CCDSS) om medicatiebeoordelingen te ondersteunen, kan leiden tot een efficiëntere werkwijze en aanzienlijke tijdsbesparing. Meldingen worden alleen gegenereerd als actie vereist is. Dat concludeert Carlota Mestres Gonzalvo op basis van haar promotie-onderzoek. In een artikel in jongste nummer van Pharmaceutisch Weekblad legt Mestres Gonzalvo uit op welke wijze CCDSS snellere, objectieve en gestandaardiseerde beoordelingen aanlevert. En dat medicatie-optimalisatie – een combinatie van medicatiebewaking en medicatie-beoordeling – van groot belang is. Met name bij 65-plussers met polyfarmacie, dat het risico op geneesmiddelgerelateerde problemen verhoogt en kan leiden tot ziekenhuisopname.

Medicatiebeoordeling gebaat bij geautomatiseerd systeem. Medicatieoptimalisatie mogelijk met CCDSS door Carlota Mestres Gonsalvo in: Pharmaceutisch Weekblad 29 en 20, juli 2018

Ziekenhuisapotheker Carlota Mestres Gonzalvo verdedigde in april met succes haar proefschrift ‘Medication Optimisation – Methodological aspects and new strategies’ aan de Universiteit Maastricht
Haar dissertatie onderbouwt de ontwikkeling en het gebruik van een Clinical Decision Support System (CDSS), een softwaresysteem waar Clinical Rules van Digitalis Rx een goed voorbeeld van is.

Lees volledig artikel