nieuwsitems node template

Advies topambtenaren: dring overbehandeling terug

Thursday, 13/04/2017

Minister Dijsselbloem (Financiën) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurden op 10 april 2017 aan de Tweede Kamer het Eindrapport van Technische werkgroep Beheersinstrumentarium Zorguitgaven. De Technische werkgroep is door het kabinet ingesteld om te adviseren over de beheersing van de zorguitgaven ten behoeve van de komende kabinetsperiode.

Deze werkgroep van topambtenaren adviseert het komende kabinet 2,2 miljard te bezuinigen op zorg. Hun rapport ‘Zorgen voor gezonde groei’ bevat een hoofdlijnenakkoord met de nadruk op medisch-specialistische zorg, GGZ, eerstelijnszorg en wijkverpleging. De afspraken zouden langs drie rode lijnen moeten gaan: ‘gepast gebruik’, ‘zorg op de juiste plek’ en ‘eenvoud en samenhang’. En: de afspraken moeten concreet en meetbaar zijn. De werkgroep dringt onder het motto ‘gepast gebruik’ aan op het terugdringen van overbehandeling in de GGZ en de huisartsenzorg. Een goed moment om Prescriptor en Clinical Rules in te zetten. Zoals bij een afspraak in het zorgakkoord wordt vermeld: Huisartsen kunnen het probleem van onnodig medicijngebruik bij 75-plussers verminderen door hen periodiek te controleren.

Documenten & informatie:
De Kamerbrieven kunt u vinden bij de Rijksoverheid.

Artikel ‘Ambtenaren adviseren miljardenbezuiniging op zorg’, in Zorgvisie, april 2017.

Read full article