Single FAQ's node template

Zijn in onze gehanteerde ’cloudtoepassingen’ privacy-issues in het geding?

Monday, 16/06/2014

Alle kennisgerichte zorgtoepassingen van Digitalis gaan uit van een strikte scheiding tussen tot de patiënt herleidbare persoonsgegevens en de meer relevante kenmerken zoals leeftijd, geslacht, bestaande aandoeningen, medicatie- en labgegevens. De bronsystemen die onze kennissystemen raadplegen wisselen derhalve uitsluitend relevante, geanonimiseerde patiëntkenmerken uit, dit om een meer gericht advies te kunnen verkrijgen. In de cloud worden dan ook geen patiëntgegevens opgeslagen en de beschikbare kennissystemen als Prescriptor en Clinical Rules weten nooit welke patiënt het betreft.