Single FAQ's node template

Wat houdt ’hosting your knowledge in the cloud‘ in?

Monday, 16/06/2014

De ’cloud’ staat voor het centraal beheren van data en software-applicaties die het gebruik ervan ter hand nemen. Hiermee is kennisdeling en kennisoverdracht binnen de farmaceutische zorgketen eenvoudig geworden. Een ‘kennismanager’ kan online zaken aanpassen en ‘realtime’ aanbieden binnen zijn netwerk.