support node template

Besluitvorming

Een kennis- en vakinhoudelijke toepassing van ICT gericht op farmacotherapie verdient een interdisciplinaire afstemming en verrijkt de samenwerking tussen artsen en apothekers. Zorgverleners worden graag bij besluitvorming betrokken, dat verhoogt de motivatie en expertise voor een gerichte toepassing. Een rationele en transparante besluitvorming is gebouwd op kennisdeling en bevordert een professionele interactie met de betrokken zorgverleners. Digitalis richt zich met SOJA, InforMatrix en STEPSelect op het ondersteunen van arts en apotheker in het rationeel selecteren van geneesmiddelen.

De zogenaamde matrixproducties worden inhoudelijk samengesteld en onderhouden door redacties van zorgexperts uit het veld. De keuzemodellen maken het mogelijk om op reproduceerbare en transparante wijze de eigen keuze te vergelijken met die van experts. De producties worden webbased ontsloten en zijn desgewenst ook interactief door groepen te benaderen. Hierdoor groeit de consensus en heeft het een doelmatiger inzet van geneesmiddelen tot resultaat. Deze werkwijze dient zowel als fundament voor de inkoop van geneesmiddelen als opmaat voor een doelmatig therapiebeleid.

Therapiebeleid

Richtlijnen en formularia vertalen naar de werkvloer, implementatie in de praktijk, gemaakt als inkt voor de elektronische pen (EVS) van de voorschrijver. Digitalis werkt met kennispartners samen om nationale, regionale en lokale formularia en therapie-afspraken digitaal vorm te geven als een EVS. Dit verkleint de afstand tussen het maken van therapiebeleid en het overzetten naar de praktijk.

Therapiebeleid verdient een vertaling naar een praktische (in)vulling van het EVS, zodat doelmatigheid en veiligheid van de farmacotherapie worden vergroot als integraal onderdeel van de individuele patiëntenzorg. Dit beleid vereist wel een zekere dynamiek, waarbij professioneel kennismanagement een belangrijk onderdeel is. Vandaar dat de instrumenten hierbij tweeledig zijn: een EVS voor de werkvloer en een zogenaamde Wizard om de therapie-afspraken vorm te geven, te onderhouden en aan te laten sluiten bij de doelmatige therapiekeuzes in de praktijk. Al deze kennistools, elektronische formularia en therapie-afspraken worden gehost in de ‘cloud’ en zijn derhalve voor zorggroepen eenvoudig benaderbaar, zowel binnen het EVS tijdens het spreekuur als in het farmacotherapie-overleg.

Beslissingsondersteuning

Een parallel met routenavigatie dringt zich hierbij op: expertise en ervaring zijn essentieel, terwijl een uitstippeling van de (therapeutische) wegen praktisch van grote waarde is voor een doelgerichte behandeling. Een veilige toepassing van geneesmiddelen is zeer gebaat met een kennisgerichte beslissingsondersteuning. Een EVS dient meer te zijn dan een systeem om een voorschrift elektronisch te verwerken en met Prescriptor heeft Digitalis een kennismodule in aansluiting op bestaande EVS-sen ontwikkeld. Beslissingsondersteuning is een gewaardeerd onderdeel van de zorg-ICT geworden. De integratie daarvan in het dossier van de patiënt is het sluitstuk van deze vorm van kennisnavigatie in de medische praktijk. Niet alleen de therapeutische mogelijkheden zijn van belang, maar ook de actuele context van de patiënt weegt mee: online en realtime oproepbaar (interoperabel) vanuit het EPD. Zo kan de voorschrijver actief worden begeleid, zowel bij het maken van rationele therapiekeuzes als bij het inslaan van een alternatieve route als de specifieke situatie van de patiënt daarom vraagt: vergelijk het ook hier met de ‘realtime’ integratie van verkeersbegeleiding in routenavigatiesystemen.

Medicatieveiligheid

Het medicijngebruik neemt fors toe en de daarmee gepaard gaande risico’s zijn navenant. Tegelijkertijd expanderen omvang en snelheid van de zorginformatie-uitwisseling. Een risicomijdende samenleving eist dat er oplossingen worden gezocht voor ontstane medicatieproblemen en incidenten.

Medicatieproblemen kunnen pro-actief worden voorkomen, maar helaas worden zorgverleners in toenemende mate geconfronteerd met een informatie-overload. In-proces-controles tijdens voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen vragen om een intelligentere benadering van medicatieveiligheid: geen suggestieve alerts, maar relevante, specifieke en concrete adviezen. Daartoe dient de beschikbare informatie meer doelgericht te worden gefilterd op relevante problemen i.p.v. een oerwoud aan waarschuwingen te veroorzaken. Door de uitwisseling en inbreng van met name labwaarden van de patiënt kan de medicatieveiligheid enorm worden verbeterd. Clinical Rules en Prescriptor bieden een procesmatige ondersteuning ten behoeve van medicatieveiligheid ‘at the point of care’.