Front page template
Digitalis
Hosting YOUR Knowledge
De kern van Digitalis

Kennismanagement

Kennismanagement wordt door Digitalis ondersteund in het kader van de optimalisering van medicatiegebruik. Het betreft een keten van processen waarbij kennis wordt verzameld, ontwikkeld, gedeeld, toegepast en bijgesteld op basis van ervaringen. Online via slimme tools en netwerken. Meer weten?

Naar kennismanagement

Besluitvorming

Een rationele en transparante besluitvorming is gebouwd op kennisdeling. ICT gericht op farmacotherapie bevordert de samenwerking tussen artsen en apothekers.

Therapiebeleid

Richtlijnen en formularia vertalen naar de werkvloer. Doelmatigheid en veiligheid van de farmacotherapie worden verbeterd als integraal onderdeel van de individuele patiëntenzorg.

Beslissingsondersteuning

Beslissingsondersteuning is een gewaardeerd onderdeel van zorg-ICT geworden. Sluitstuk hiervan is integratie in het patiëntdossier. Zodat ook de actuele context van de patiënt meeweegt.

Medicatieveiligheid

Het medicatiegebruik neemt fors toe, net als de bijbehorende risico’s. Tegelijkertijd expanderen omvang en snelheid van de informatie-uitwisseling. Oplossing ter borging van de medicatieveiligheid: geen suggestieve alerts, maar relevante en concrete adviezen.

node.tpl.php

Relevant nieuws

Altijd op de hoogte

31 mei '16
Symposium Medicatiebeoordeling & Ouderen

Apothekers in Limburg organiseren op 30 juni een landelijk symposium met als thema medicatiebeoordeling in brede zin en bij ouderen in het bijzonder. Eén van de sprekers is Kim Hurkens, over 'Effectiviteit en efficiency medicatiebeoordeling'.

25 mei '16
Partnerschap iCON & CR Quick Scan

Digitalis is ter versterking van Clinical Rules onlangs een partnerschap aangegaan met iCON healthcare. Als consultancy is iCON healthcare deskundig op het gebied van implementatie van software in het zorgproces van een ziekenhuis en de inrichting van medicatiebewaking.